EJFLU
Aktion Österbotten - Leader
Karl Hedman Stiftelsen
Svenska Folkskolans Vänner
Svenska Kulturfonden